ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Ανακοίνωση Μαθηματικά ΙΙΙ

Το μάθημα (Μαθηματικά ΙΙΙ) της Παρασκευής 25/11/2016 θα ξεκινήσει στις 13:00 στην αίθουσα ΣΑΕ.

 

Ο διδάσκων του μαθήματος.

Δρ. Βασίλειος Τσιάντος