ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Ανακοίνωση Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων E.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σας ανακοινώνουμε οτι το εργαστήριο των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων της επόμενης εβδομάδας

 Τρίτη  6/12/2016  &   Τετάρτη 7/12/2016

δεν θα πραγματοποιηθεί .

Ο υπεύθυνος του εργαστηρίου
Μπρούσας Νικόλαος