ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Ανακοίνωση Νομοθεσία και Ασφάλεια Εργασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤO ΜΑΘΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα μάθημα Νομοθεσία-Ασφάλεια Εργασίας της 7/12/2016 αναβάλλεται και θα αναπληρωθεί την 14/12/2016.
Η τελική προφορική πρόοδος θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα.

Επίκουρος καθηγητής
Κ. Ποτόλιας