ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟΥ ΑΠΕ ΜΑΙΟΥ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι τελικές εξετάσεις του Εργαστηρίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Α.Π.Ε. θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 29/5/2017 και την Τετάρτη 31/5/2017 για τις ομάδες Α και Β .

Η ώρα εξέτασης για όλες τις ομάδες (Α και Β) θα είναι οι ώρες εργαστηρίου της κάθε ομάδας αντίστοιχα.

Από τους φοιτητές δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις έχουν, όσοι έχουν τουλάχιστον 80% παρουσίες στο εργαστήριο.

Όλοι οι φοιτητές των παλαιότερων εξαμήνων που έχουν ήδη παρακολουθήσει το εργαστήριο και έχουν δηλώσει ότι θα εξεταστούν σε τελική εξέταση θα προσέλθουν για εξέταση τη Δευτέρα 29/5/2017 ή την Τετάρτη 31/5/2017 σε όποια ομάδα επιθυμούν.

Όσοι φοιτητές αντιμετωπίζουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα με την ώρα εξέτασης τους να επικοινωνήσουν με τον κ. Λαζίδη στο τηλ. 2510 462 286.

Για το εργ. ΑΠΕ

Κ. Ποτόλιας

Γ. Λαζίδης

Κ. Μαγκαφά

Η ανακοίνωση σε pdf (εδώ)