ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η τελική εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος θα πραγματοποιηθεί για όλες τις ομάδες την Πέμπτη 8/6/2017 στον χώρο του εργαστηρίου ΣΑΕ ως εξής :

1η ομάδα της Πέμπτης η ώρα 09.00

2η ομάδα της Πέμπτης η ώρα 10.00

3η ομάδα της Πέμπτης η ώρα 11.00

1η ομάδα της Δευτέρας η ώρα 12.00

 

 

 Ο καθηγητής του μαθήματος

Δρ.  Παναγιώτης Κόγιας

 Καθηγητής Εφαρμογών