ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Ενημέρωση για υποψήφιους πρακτικής

Ενημέρωση για τους υποψήφιους Πρακτικής Ασκησης

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που έχουν το δικαίωμα και επιθυμούν να δηλώσουν πτυχιακή :

Η ανακοίνωση για Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Φοιτητών για έναρξη εξαμήνου Πρακτικής μέσω ΕΣΠΑ (εδώ)

Η απόφαση για την εκπόνηση πρακτικής του τμήματος                                                                                (εδώ).