ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δήλωση των ομάδων του εργαστηρίου "Ηλεκτρολογικό σχέδιο"

Η δήλωση των ομάδων του εργαστηρίου "Ηλεκτρολογικό σχέδιο" θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 05/10/2017 στο Σχεδιαστήριο μεταξύ 12.00 - 14.00.

Οι διδάσκοντες του εργαστηρίου.