ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ

Οι πρωτοετείς σπουδαστές, θα πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα του Α χειμερινού εξαμήνου 2017-18 μέχρι τις 19/11/2017.

Παρακαλούνται να ελέγξουν ότι η δήλωσή τους απεστάλη επιτυχώς.

Διευκρινίζεται ότι τα εργαστήρια δηλώνονται απευθείας στον υπεύθυνο καθηγητή του εκάστοτε εργαστηρίου. 

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος.