ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Νέα Ανακοίνωση Εργαστηρίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Η δήλωση των ομάδων του εργαστηρίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ θα πραγματοποιηθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ 26/02/2018 στο εργαστήριο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Εργαστήριο όπου πραγματοποιήθηκε το εργ. Εφαρμοσμένου Προγραμματισμού) μεταξύ 12.00 - 14.00.

Οι διδάσκοντες του εργαστηρίου.