ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Οι σπουδαστές που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, θα πρέπει να προσέλθουν την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 9:00 στο εργαστήριο των ΣΑΕ για να χωριστούν σε ομάδες.

Ο καθηγητής του μαθήματος

  Δρ.  Παναγιώτης Κόγιας

  Καθηγητής Εφαρμογών