ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Ανακοίνωση Τεχνολογία Υλικών

Το μάθημα (θεωρία) Τεχνολογία Υλικών την Τρίτη 27/02/2018 αναβάλλεται.

Το μάθημα θα αναπληρωθεί μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.