ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Εργαστήριο Τεχνολογία Υλικών

Το εργαστήριο «Τεχνολογία Υλικών»  δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 27/02/2018 καθώς και την Παρασκευή 02/03/2018.

Από την επόμενη εβδομάδα τα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται κανονικά σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα διδασκαλίας.

Οι διδάσκοντες του εργαστηρίου.