ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ - Θεωρία

Από την επόμενη εβδομάδα τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κανονικά σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα διδασκαλίας.

Το υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμο στην Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης του ιδρύματος και συγκεκριμένα στην σελίδα https://eclass.teiemt.gr/courses/ED113/ .

Στην σελίδα αυτή θα αναρτώνται στο εξής όλες οι ανακοινώσεις που αφορούν το μάθημα.

Ο Διδάσκων του μαθήματος