ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Θεωρία)

Το μάθημα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (θεωρία), της Τετάρτης 21-3-2018, δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω έκτακτων υποχρεώσεων του διδάσκοντα.

 Ο καθηγητής του μαθήματος
 Δρ. Παναγιώτης Κόγιας
 Καθηγητής Εφαρμογών