ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Ανακοίνωση "Πολιτική Οικονομία"

Την Πέμπτη 22-3-2018 στο πλαίσο του μαθήματος Πολιτικής Οικονομίας, θα δοθούν θέματα εργασίας. Η ανάληψη θέματος δεν είναι υποχρεωτική.

 

Ο διδάσκων του μαθήματος.

Δρ. Λυκούργος Μαγκαφάς