ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

NEA Παράταση δηλώσεων Μαθημάτων

Λόγω τεχνικών προβλημάτων θα δοθεί παράταση δηλώσεων από τις 20/04/2018 μέχρι και τις 27/04/2018.

(Παρακαλείστε μετά την αποστολή της δήλωσης μαθημάτων να λαμβάνετε αποδεικτικό (βεβαίωση) σε μορφή pdf που εξάγεται από το σύστημα)

Η γραμματεία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.