ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Συνέλευση του Τμήματος

Η Συνέλευση του Τμήματος αποτελεί το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων και απαρτίζεται από το Μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τμήματος και από τους εκπροσώπους των Φοιτητών.

Στη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης μετέχουν όλα τα μέλη του Μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού.