ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Περιγράμματα Μαθημάτων Α΄ Εξαμήνου

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΜ ΕΜ Θ Ε ΣΥΝΟΛΟ ΦΕ ΠΜ
1 ΑΝ1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι gr - en ΜΓΥ Υ 6 0 6 270 9,00
2 ΑΝ2 ΦΥΣΙΚΗ gr - en ΜΓΥ Υ 3 0 3 135 4,50
3 ΑΝ3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ gr - en ΜΕΥ Υ 0 4 4 60 2,00
4 ΑΝ4 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ gr - en ΜΓΥ Υ 3 0 3 135 4,50
5 ΑΝ5 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ gr - en ΜΓΥ Υ 2 2 4 120 4,00
6 ΑΝ6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι gr - en ΜΕΥ Υ 4 0 4 180 6,00
ΣΥΝΟΛΟ: 18 6 24 900 30,00