ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Περιγράμματα Μαθημάτων Δ΄ Εξαμήνου

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΜ ΕΜ Θ Ε ΣΥΝΟΛΟ ΦΕ ΠΜ
1 ΔΝ1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΙΙ gr-en ΜΕ Υ 3 2 5 165 5,50
2 ΔΝ2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ gr-en ΜΕΥ Υ 3 2 5 165 5,50
3 ΔΝ3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ gr-en ΜΕΥ Υ 3 2 5 165 5,50
4 ΔΝ4 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ gr-en ΜΕΥ Υ 3 0 3 135 4,50
5 ΔΝ5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ gr-en ΔΟΝΑ Υ 3 0 3 135 4,50
6 ΔΝ6 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ gr-en ΔΟΝΑ Υ 3 0 3 135 4,50
ΣΥΝΟΛΟ: 18 6 24 900 30,00