ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Περιγράμματα Μαθημάτων Ζ΄ Εξαμήνου

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΜ ΕΜ Θ Ε ΣΥΝΟΛΟ ΦΕ ΠΜ
1 ΖΝ1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ gr-en ΜΕ Υ 4 0 4 180 6,00
2 ΖΝ2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ gr-en

ΜΕ Υ 3 3 6 180 6,00
3 ΖΝ3

ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ gr-en

ΜΕΥ Υ 3 0 3 135 4,50
4 ΖΝ4 ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ gr-en ΜΕ Υ 3 3 6 180 6,00
ΖΝ5 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ gr-en MEY EY 3 0 3 135 4,50
ΖΝ6 ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ gr-en
ΖΝ7 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ GRID gr-en
ΖΝ8 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ gr-en
ΖΝ11 ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ gr-en
5στ ΖΝ12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ gr-en
ΖΝ9 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ gr-en ΔΟΝΑ EY 2 0 2 90 3,00
ΖΝ10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ gr-en
ΖΝ13 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ gr-en
ΖΝ14 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ gr-en
ΖΝ15 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ gr-en
      ΣΥΝΟΛΟ 18 6 24 900 30,00