ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Περιγράμματα Μαθημάτων ΣΤ΄ Εξαμήνου

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΜ ΕΜ Θ Ε ΣΥΝΟΛΟ ΦΕ ΠΜ
1 ΣΤΝ1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ gr-en ΜΕ Υ 3 2 5 165 6,00
2 ΣΤΝ2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ gr-en ΜΕ Υ 4 0 4 180 6,50
3 ΣΤΝ3 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ gr-en ΜΕ Υ 3 3 6 180 6,50
4 ΣΤΝ4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ gr-en ΜΕ Υ 4 3 7 225 8,00
ΣΤΝ5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ gr-en ΔΟΝΑ ΕΥ 2 0 2 90 3,00
ΣΤΝ6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ Ή ΓΑΛΛΙΚΑ) gr-en
ΣΤΝ7 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ gr-en
ΣΤΝ8 ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ gr-en
ΜΕΥ
ΣΤΝ9 ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ gr-en
5στ ΣΤΝ10 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ gr-en
ΣΤΝ11 ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ gr-en
ΣΤΝ12 ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ gr-en
ΣΤΝ13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ gr-en
ΣΥΝΟΛΟ: 16 8 24 840 30,00